Varbūt Tu esi piedzīvojis (-jusi) kaut mirkli satikšanos ar sevi. Un šis mirklis ko piedzīvoji, radīja Tevī interesi uzzināt par sevi dziļāk, atklāt sevī iekšējo klusumu, kurā vēlies ietiekties arvien vairāk un vairāk … Jo šajā klusumā Tu atklāji, ka vairs nav pretenzijas pret dzīvi, cilvēkiem, notikumiem. Nav dusmu, aizvainojumu un sasprindzinājuma. Ir tikai dziļš, dziļš piepildījums un prieks!

Tad varam kopā doties šajā ceļojumā, lai atklātu, kas traucē izjust iekšēju prieku, jo, kā jau Tev zināms, tas nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Šī sajūta Tev ir tik pazīstama, jo kā bērns ienāci pasaulē ar atvērtu sirdi un tad kaut kas notika …

Kopējais mācību ilgums 1 gads:
1) Darba dienas: katru otro otrdienu, sākot ar 11.09. no 18.00. – 20.30.
2) Brīvdienas: mēneša otrā svētdiena, sākot ar 09.09. no 10.00. – 16.00. (1 h pusdienas pārtraukums).

Mācību maksa un laiki:   http://saskarsmecentrs.lv/macibu-programmas/macibu-maksa/

Mēneša maksa 30 eiro

Pasniedzēja Zanda Erbss

OŠO DZEN TARO APMĀCĪBAS KURSI 2018./2019.māc.gads
SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI