2019./2020.mācību gadā tiek uzsākta apmācība Hamburgas astroloģijas skolas tehnikas programmā. Programma tiek piedāvāta topošajiem astrologiem bez priekšzināšanām, gan arī esošajiem astrologiem, kuri vēlas paplašināt savu zināšanu krājumu. Apmācības laiks ir divi gadi (bez priekšzināšanām) un 10 mēneši (ar priekšzināšanām).

Mācības notiks dienas plūsmā, otrdienās no 10.00 – 17.20, 2x mēnesī pa 6h.  Kopējais stundu skaits: ar priekšzināšanām 120h, bez priekšzināšanām 240h.

Astroloģijas tehnikā tiks apgūts: transneptūna planētas, diski –  90, 360, 120, 22 30, 30 grādi,  prognozēšanas metodes.

Sākuma datumi un mācību maksa ir redzama šeit: http://saskarsmecentrs.lv/macibu-programmas/macibu-maksa/

  Pasniedzēji – Ingūna Zeltiņa, Igors Tupickis u.c. pieaicināti pasniedzēji

Pieteikties:  Pieteikuma anketa

 

 

 

 

I  KURSS – ASTROLOĢIJAS PAMATI, ASTROPSIHOLOĢIJA   120h

1. Astroloģijas vēsture. Ievads Hamburgas astroloģijas skolas vēsturē. HA skolas attīstība.

2. Astronomija.

3. Astropsiholoģija:

 • Stihijas, to veidošanās un raksturojums
 • Krusti, to veidošanās un raksturojums
 • Zodiaka zīmju raksturojums
 • Planētu klasifikācija un raksturojums
 • Planētu un Zodiaka zīmju saistība
 • Planētu mijiedarbība. Aspekti

4. Horoskopa mājas

II KURSS  (kopā 120 h)  –          HA   SKOLAS   TEHNIKAS   PAMATPRINCIPI –  85h

 1. Simetrijas princips, pamatprincipu klasifikācija. 90 grādu diska izmantošana.
 • Vienādības – teorija un praktiskās nodarbības
 • Pussummas – teorija un praktiskās nodarbības
 • Sensitīvie punkti – teorija un praktiskās nodarbības
 • Starpības – teorija un praktiskās nodarbības
 • Summas – teorija un praktiskās nodarbības

2.  360 grādu diska uzbūve, māju sistēma.  

 • Māju sistēmas veidošanās, Ascendents un Meridiāns
 • Efemerīdu un māju tabulu izmantošana
 • Māju nozīmes
 • HA māju sistēmas veidošanās pamatprincipi
 • Personpunktu mājas, to interpretācija
 • Tematiskās mājas, to interpretācija
 • Pussummu un sensitīvo punktu saistība ar horoskopa mājām

3.  120 grādu, 30 grādu, 22,30 grādu diski – raksturojums un pielietojums.

III   KURSS – PROGNOZĒŠANA – kopā 35h

 1. Prognozēšana – teorija
 • Prognozēšanas tehniku klasifikācija
 • Saules loks
 • Progresijas
 • Solārs
 • Lunārs
 • Tranzīti

2.  Prognozēšana – praktiskās nodarbības  

 • Saules loka horoskops, tranzīti
 • Progresīvie horoskopi
 • Solārs
 • Lunārs

Sertifikāta iegūšana. Kopējais apmācību laiks 240h.

Pēc vēlēšanās:

KURSI   HAMBURGAS  ASTROLOĢIJĀ. PAPILDUS KURSS  (90H)

      I.  KURSS – ASTROMEDICĪNA   30h

 • Medicīnas astroloģijas pamatprincipi
 • Planētu un Zodiaka anatomiskā un fizioloģiskā atbilstība
 • Slimību izsaucošie faktori
 • Darbs ar Ebertīna grādu tabulu
 • Operācijas datuma noteikšana

      II.  KURSS – PARTNERATTIECĪBU ASTROLOĢIJA 40h

 • Partnerattiecību astroloģijas pamati
 • Planētu interpretācija partnerattiecībās
 • Spēcīgo un vājo vietu izvērtējums sinastrijā
 • Partnera horoskopu salīdzināšana, interpretācija
 • Kompozita horoskops
 • Laulības, bērnu ieņemšana, šķiršanās

     III.  KURSS – PROFESIJAS IZVĒLE 20h

Kopējais apmācību laiks 90h.

Nometne Gruzijā 20.10. - 27.10.2019
Ķermeņa atjaunošanās līnija