Tiks apgūti pazīstamākie sistēmisko sakārtojumu virzieni – Hellingera metode, holodinamika, regresijas un šamanisma prakses, organizāciju un dzimtas sakārtojumi, psiholoģijas un sakārtojumu ezotērikas pamati, u.c.


Kurss paredzēts 2 gadus, nodarbības 2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā.
Mācību maksa mēnesī 120,00 eiro. 
‘Saskarsmes’ absolventiem un studentiem, kā arī Sistēmfenomenoloģijas biedrības dalībniekiem -10%, t.i. 108,00 eiro mēnesī.

Īpaši aicinām dziedniekus, astrologus, psihologus, koučus un citus, kas strādā ar cilvēkiem – papildināt savas prasmes. 
Kā arī – jebkuru, kam interesē sevis pilnveidošana. Speciālas priekšzināšanas nav nepieciešamas.
Kursa pasniedzēji – Latvijā pastāvīgi strādājoši, pieredzējuši šo metožu pārstāvji. Būs teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Ezotēriskās filozofijas un apzināšanās kursi