Back to Top

DZIEDNIECĪBA – NETRADICIONĀLĀ MEDICĪNA

Rīga

Veiksmīgākai mācību apguvei, dziedniecības kursa programma tiek dalīta trīs daļās vai pakāpēs:

I. Izzini sevi

II.  Dziedniecības pamati

III. Profesionālā dziedniecība

Pēc katras pakāpes tiek izsniegts sertifikāts un katrs var izvēlēties konkrēto pakāpi, atbilstoši savām zināšanām un spējām. Lai uzsāktu mācības II vai III pakāpē, ir jābūt priekšzināšanām. Beidzot visu kursu, var saņemt mācību centra diplomu.

Programma vēl var tikt nedaudz mainīta.

I. pakāpe

II.pakāpe

III.pakāpe

 

 

 

Dziedniecības pamati

Dziedniecības metodes

Bioenerģētiskā dziedniecība

Sensorika

Intuitīvā uztvere

Vārdošana un programmēšana

Dziednieciskā elpošana

Bioenerģētika

Garīgā dziedniecība, lūgšanas, eņģeļi

Dabas spēki

Ārstniecības augi

Meditācija

Grafiskā dziedniecība

Dzimtas sistēmas spēks

Herbalistika, augu enerģētika

Ezotērikas pamati

Masāžas pamati

Latviskās dziedniecības tradīcijas

Pašmasāža

Fiziognomija

Šamanisms un mistērijas

Augi un materiāli

Anatomija, fizioloģija, psihosomatika

Sistēmiskā dziedniecība, attiecības

Psiholoģijas pamati

Medicīnas astroloģija, bioritmi

Maģijas rituāli un to atgriešana

Dziednieciskie kodi

Psiholoģija un ētika

Psihes robežstāvokļi un patoloģijas

Aromterapija

Su-Džok metode

Grupu vadīšana un prakses veidošana

Veselīga pārtika

Biolokācija

Atkarību terapija

 

 

Pirtniecība

 

 

Meistarklases

 

 

 

 

 

Valmiera

1. Cilvēka anatomija un fizioloģija

2. Ezoteriskā filozofija

3. Dziedniecības pamati

4. Psihosomātika

5. Sensoro sajūtu attīstība

6. Krāsu dziedniecība un terapija

7. Dabas ritmi un medicīnas astroloģija

8. Masāža

9. Dabas materiālu izmantošana   dziedniecībā

10. Fitoterapija

11. Pirts dziedniecība

12. Bioenerģētika

13. Aromterapija

14. Bioenerģētiskā rīkstniecība, zintniecība

Rīgā mācības notiek:
  • Dienas apmācības kursā 2 mācību gadi (četri semestri)
  • Vakaru apmācības kursa 3 mācību gadi (seši semestri)
  • Neklātienes apmācības kursā 4 mācību gadi (astoņi semestri)
Valmierā mācības notiek:
  • Divas reizes mēnesī no 10.00 - 17.00. Neklātiene - 3.5 gadi, septiņi semestri.

 

Ir iespēja apmeklēt arī atsevišķus mācību priekšmetus vai konkrētu mācību bloku. Informācija par mācībām ir pieejama nodarbību kalendārā.

 

Pabeidzot mācības, tiek saņemts Mācību centra "Saskarsme"  kvalifikācijas diploms.

PASNIEDZĒJI
Igors Tupickis Fiziognomija Rīga
Zanda Erbss Ezotēriskā filozofija Rīga
Juris Bušs Augi, dabas materiāli Rīga
Sanita Kivilande Anatomija un fizioloģija Rīga
Andrejs Strods Rīkstniecība Rīga
Marija Blūma – Kauliņa Dabas spēki Rīga
Marija Blūma – Kauliņa Grafiskā dziedniecība Rīga
Marija Blūma – Kauliņa Sistēmiskā dziedniecība Rīga
Svetlana Zauva Dziedniecības pamati Rīga
Sentis Cīlītis Su – džok Rīga
Iveta Kursiša Aromterapija Rīga
Iveta Kursiša Pašmasāža Rīga
Iveta Kursiša Masāžas pamati Rīga
Inese Rozniece Bioenerģētika Rīga
Svetlana Zauva Sensoro sajūtu attīstība Rīga, Valmiera
Edīte Glāzere Dziedniecība Valmiera
 Ingūna Zeltiņa Dabas ritmi un medicīnas astroloģija Rīga
Brigita Rudovica Dziednieciskie kodi Rīga
Jautrīte Puisīte Psiholoģija Rīga
     

 

Pasniedzēji: