Back to Top

Sistēmiskie sakārtojumi

Sistēmiskie sakārtojumi, jeb Sistēmfenomenoloģija ir enerģētiskas, intuitīvas metodes, ar saknēm senās garīgās mācībās un šamanisma praksēs, bet piemērotas mūsdienu cilvēka uztverei.  Tās risina visdziļākos problēmu cēloņus mentāli garīgā plānā. 

Pazīstamākās sistēmisko sakārtojumu metodes – Hellingera metode, holodinamika, regresijas un šamanisma prakses.

Šis ir arī ātrs un dziļš personības pilnveidošanas un garīgās attīstības ceļš.

Kurss paredzēts 2 gadus, nodarbības 2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā.

Īpaši aicinām dziedniekus, astrologus, psihologus un citus, kas strādā ar cilvēkiem - papildināt savas prasmes.

Kursa pasniedzēji – Latvijā pastāvīgi strādājoši, pieredzējuši šo metožu pārstāvji. Būs teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Zane Driķīte - Heligera metode, klasiskais variants

Marija Blūma-Kauliņa -Sakārtojumu uzbūve, sistēmfenomenoloģja, šamanisma prakses

Indra Markova -par organizācijām, supervīzijam, ētiku un dzimtas struktūrām

Sanita Aišpure-Dronka - Psiholoģijas pamati

Dace Lamasa - Sakārtojumu ezotērika  

Praksē dalīsies - Ringolds Rancāns,Aldis Jaunbrūns,u.c.

Priekšpusdiena 10.00 – 14.00, pusdienlaiks, pēcpusdiena 15.00 – 19.00. Ir iespēja nākt uz atsevišķām nodarbībām un / vai piedalīties praksēs kā aizvietotājam vai klientam.

14.janvāris

Visa diena -  “Sistēmisko sakārtojumu ētika”, teorija un prakse. Vada Indra Markova.

28.janvāris

Visa diena - “Sistēmas dinamikas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

11.februāris

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Personības attīstība, posmi un krīzes”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Ringolds Rancāns (1.daļa)

25.februāris

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Cilvēka dvēsele un globālās pārejas”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. – “Pārmantotās jūtas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

11.marts

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Lomas ģimenē. Attiecību modeļi. Vajadzības”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Aldis Jaunbrūns (1.daļa)

25.marts

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Dvēseles uzdevumi un funkcijas”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  “Primārās un sekundārās emocijas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

15.aprīlis

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Personības briedums, realizācija, seksualitāte”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Ringolds Rancāns (2.daļa)

29.aprīlis

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Karmisko saišu sakārtošana”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Dace Lamasa.

13.maijs

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Psihes aizsardzības un kompensācijas veidi”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Indra Markova.

27.maijs

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Dvēseles esības un procesu apzināšanās”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Dace Lamasa.

10.jūnijs

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Psihopatoloģiskie procesi un robežstāvokļi”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Aldis Jaunbrūns (2.daļa)

17.jūnijs

Visa diena – Dvēseles reinkarnācijas teorija un regresijas sakārtojumos. Marija Blūma-Kauliņa

Uz nodarbībām un meistarklasēm lūgums ierasties maiņas apavos vai zeķītēs.

Dalības maksa, apmeklējot vienu dienu (8 st.) - 60,00 eiro, pusdienu (4 st.) - 30,00 eiro. Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedriem, kā arī "Saskarsmes" studentiem un absolventiem 10% atlaide.

Nodarbības notiks mācību centra “Saskarsme” telpās. Rīgā, Lāčplēša ielā 36-3 (durvju kods 3*3333)

Īpaši aicinām dziedniekus, astrologus, psihologus, koučus un citus, kas strādā ar cilvēkiem - papildināt savas prasmes. Kā arī – jebkuru, kam interesē sevis pilnveidošana. Speciālas priekšzināšanas nav nepieciešamas. Kursa pasniedzēji – Latvijā pastāvīgi strādājoši, pieredzējuši šo metožu pārstāvji.

Tālrunis informācijai par kursa saturu: 29393605 (Marija)

Tālrunis, lai pieteiktos: 29458969 (Ingūna)

Sīkāka informācija par kursu šeit: http://sakartojumi.mozello.lv/sadarbiba/macibu-centrs-saskarsme/

Sistēmisko sakārtojumu kursā apgūsiet šādas mācības:

 • Sistēmisko sakārtojumu uzbūve un vadīšana
 • Sistēmfenomenoloģija
 • Sakārtojumu ezotērika
 • Lauka lasīšana un uztvere
 • Psiholoģijas pamati (psihologi var neapmeklēt)
 • Veselība un krīzes (mediķi var neapmeklēt)
 • Hellingera metode
 • Holodinamika
 • Šamanisms un regresijas
 • Dzimta un genosociogramma
 • Organizāciju sakārtojumi

Vairāk informāciju par sistēmiskajiem sakārtojumiem lasiet mūsu mājas lapas sadaļā RAKSTI:

Sistēmiskie sakārtojumi

Kas ir sistēmfenomenoloģija?

Pasniedzēji: