Astroloģija

Tel.: +371 20377281

santasuse@inbox.lv


  • astroloģija
  • psiholoģija

Astroloģiju apgūstu kopš 2004.gada Kosmozofijas institūtā „Saskarsme”. Mani skolotāji ir Inese Kaģe, Aleksandra Jakovļeva, Olga Meļķe, Verners Straupe, Maija Vija Kraukle un Gaļina Svedberga. Pateicoties viņiem, esmu sapratusi daudzas likumakarības, kas valda šajā pasaulē, esmu iemācījusies tās pieņemt un izmantot savā dzīvē. Tagad skaidroju tās saviem klientiem un citiem astroloģijas interesentiem. Kopš 2009.gada esmu pasniedzēja „Saskarsmes” mācību centrā.

Saviem klientiem un audzēkņiem sastādu Dvēseles formulas. Šī metode pagaidām nav populāra, taču tā lieliski atklāj katra cilvēka spējas, talantus un sūtību šajā pasaulē. Tāpat tā palīdz saprast vājības un karmiskos mezglus, kas bieži rada problēmas un strupceļa sajūtu. Konsultācijās nedodu gatavas laimes receptes, bet palīdzu saskatīt, kas būtu jāmaina savos uzskatos un attieksmē pret pasauli, lai dzīve kļūtu baudāmāka.  Dzimšanas kartes aprakstus dodu līdzi rakstiskā veidā, jo konsultācijā runātais mēdz aizmirsties. Visbiežāk pie manis palīdzību meklē: *profesijas izvēles vai darba maiņas jautājumos

*attiecību sarežģījumu brīžos

*bērnu talantu un tālākās izglītības izvērtēšanā

*vienkārši, ja ir vēlme tuvāk iepazīt un izzināt sevi pašu.

Ejot pa dzīvi, aizraujošā procesā krāju zināšanas kā skaistas pērles un kristālus, ko vajadzīgā brīdī varu kādam dāvāt tālāk. Kopš 2017.gada mācos litoezoteriku pie Irinas Popovas mācību centrā „Ametistovij lug”. Pamazām apgūstu aizraujošo minerālu pasauli. Šeit galvenā atziņa ir, ka akmeņu harmoniskā, ideālā kristāliskā struktūra tāpat kā visa dzīvā daba var dāvāt cilvēkam mieru un laimes sajūtu vai vēlmi attīstīties un tiekties pēc pilnības.

Dzīve ir brīnišķīga, ja vien tu seko SAVAI zvaigznei un esi tu pats.

Svetlana Zauva
Marija Sils