Back to Top

Ezoteriskā filozofija piedāvā iespēju cilvēkam iziet ārpus savas uztveres ierobežojumiem un iegūt jaunu, plašāku skatījumu uz dažādām dzīves situācijām. Tāpat var palīdzēt norādīt virzienu, kurā jāiet, lai cilvēks  mainītu savu dzīves uztveri, izprastu emocionālās spriedzes un pārdzīvojumu cēloņus un atrastu iespējamos risinājumus.