Back to Top

Mācību priekšmeti:

 • Astroloģija
 • Psiholoģija
 • Numeroloģija
 • Ezoteriskā filozofija
 • Astronomija
 • Darbs ar programmu

Mācību ilgums:

 • Dienas apmācības kursā 2 mācību gadi (četri semestri)
 • Neklātienes apmācības kursā 3 mācību gadi (seši semestri)

Pabeidzot mācības, tiek rakstīts un aizstāvēts diplomdarbs, un apmācāmais saņem mācību centra "Saskarsme"  kvalifikācijas diplomu.

Ir iespēja apmeklēt arī atsevišķus mācību priekšmetus vai konkrētu mācību bloku. Informācija par mācībām ir pieejama nodarbību kalendārā.

Astroloģijas programmu var sadalīt četrās daļās, kur pirmās divas daļas būs saistītas ar astroloģijas teoriju un tehniku, bet otrās divas daļas ar dažādām tēmām:
1.daļa

1. Ievads astroloģijā. Astroloģijas vēsture.

2. Astroloģijas pamati. Astropsiholoģija:

 • Ievads
 • 12 pamatprincipi
 • Stihijas
 • Krusti
 • Zodiaka zīmju simbolika
 • Zodiaka zīmju īpašības
 • Spīdekļi
 • Planētu simbolika
 • Fiktīvie punkti
 • Planētu klasifikācija pēc izvietojuma
 • Planētu pārvaldes shēma
 • Planētu īpašības
 • Aspekti, aspektu figūras
 • Kosmogramma, horoskops
 • Džounsa figūras
 • Astropsiholoģiskā sintēze: planētas Zodiaka zīmēs un planētu savstarpējie aspekti
2.daļa

1.  Horoskopa analīze. Māju sistēma :

 • Mājas teorija
 • Māju nozīmes
 • Māju savstarpējā iedarbība
 • Notikumi horoskopā, horoskopa analīze

2. Prakse - Horoskopa aprēķins

 • Astronomija
 • Keplera likumi
 • Zodiaka zīmju un zvaigznāju saistība
 • Laika joslu sistēma
 • Planētu aprēķins
 • Aspektu atrašana
 • Māju virsotņu aprēķins
 • Zīmējums
 3.daļa

1. Partnerattiecību astroloģija

 • Teorija
 • Prakse

2. Prognožu astroloģija

 • Direkcijas
 • Progresijas
 • Tranzīti
 • Solārs
 • Lunārs
 4.daļa
 1. Karmiskā astroloģija
 2. Profesiju astroloģija
 3. Medicīnas astroloģija
 4. Hamburgas astroloģijas skolas tehnika (pamati)

Pasniedzēji: