Back to Top

Šamanisms laiku lokos

Datums  

Vārds „šamanis” dažiem iedveš bijību, citiem interesi, citiem tas liek novērsties, citi jūt aicinājumu pietuvoties. Šamanisma  elementi sastopami praktiski visās arhaiskajās kultūrās, pagāniskajās reliģijās un tautu tradīcijās. Tā atsevišķi nav ne reliģija, ne kultūra, ne dziedniecība, un pat ne maģija, drīzāk  šamanisms ir uzskatu kopums par pasauli, kas aptver visas dzīves jomas. Tā kā šamanisma saknes atrodamas vai visā pasaulē, tā izpausmes ir diezgan atšķirīgas, taču pamatprincipi ir diezgan līdzīgi. Tradicionāli piekopts šamanisms mūsdienās sastopams šur tur Amerikā vai Sibīrijā, kā arī dažādās dienvidu puslodes zemēs, kur cilvēki joprojām dzīvo ciltīs dabas vidū. Šamaņa galvenā funkcija gadsimtiem ilgi bija nodrošināt kopienas saistības ar garu pasauli. Tas notika caur dabas spēku pielūgšanu, taču ar izpratni, ka viss ir vienots un viss ir Dieva (vai Lielā Gara)daļa. No Lielā gara radušies gan cilvēki, gan dabas gari, gan citas būtnes, tādēļ tie visi ir līdzvērtīgi, cilvēks ne ar ko nav pārāks par dabu, bet ir daļa no visas Dieva radības. Pašlaik šamaņa loma mainījusies, jo mūsdienu cilvēka dzīve ir daudz individuālāka, taču šamanisms nekur nav zudis, kā pasaules uzskats tas rietumu pasaulē kļuvis pat aktuālāks, nekā kristietības ziedu laikos. Man vairāk zināmas Ziemeļamerikas un Krievijas vidienes šamaņu tradīcijas un prakses, tādēļ uz tā arī balstīšu savu vērojumu.

Turpināt lasīt

Šamanisma mūsdienu prakses

Datums  

Šamanis ir ceļotājs – garu pasaules vadīts, tai kalpojošs, reizē brīvāks par katru zemes dzīvi dzīvojošo, un reizē saistīts pie neredzamās pasaules būtnēm. Kādēļ mūsdienās šis dīvainais ceļš vēl pastāv? Cilvēka dzīvei un attīstībai ir atklātas un radītas daudzas vieglākas, gaišākas, ērtākas mācības, ir jaunas dziedniecības metodes, jaunas filozofiskās sistēmas, jaunas psihotehnikas realitātes modelēšanai. Tomēr joprojām ir cilvēki, kas sevi sauc par šamaņiem, un tie nav tikai arhaisku kultūras tradīciju kopēji. No praktiskā cilvēka viedokļa šamanisma ceļam mūsdienās nav jēgas, vienīgi tā dažiem eksotiskiem rituāliem, kas piesaista publikas uzmanību un uztur tradīciju folkloras līmenī. Šis folkloristiskais paveids būtu jāatšķir no tā šamanisma, kas joprojām ir dzīvs un pilda savas pamatfunkcijas. Mūsdienu šamaņi kalpo pasaulei, reizē esot ārpus tās ar savu būtības kodolu. Būtības kodols ir tas, ko mēdz saukt arī par apziņas centru vai uztveres koncentrācijas punktu – vieta enerģētiskā ķermeņa tīklojumā, kur sakopojas uztveres stīgas. Parasti tas atrodas cilvēka ķermeņa robežās, bet ir cilvēki, kam dažādu iemeslu dēļ šis punkts ir ārpusē – šāds novietojums mazina kontaktu ar šo, materiālo pasauli, bet uzlabo citu (augstāku, zemāku un paralēlu) enerģētisko plānu jeb līmeņu un pasauļu uztveri. Turpināt lasīt

Debespuses ap māju

Datums  

Mēs mostamies mājās, ik rītu izejam no mājām kādā noteiktā virzienā, ik dienu skatāmies pa mājas logiem uz kādu debespusi un darbojamies pagalmā vai dārzā noteiktās vietās attiecībā pret māju. Māja ir cilvēka dzīves centrs, redzamais un taustāmais sākuma punkts, ikdienas atskaites vieta – vieta, par ko mēs sakām, ka no tās var aiziet tālu un atgriezties. Mājas un apkārtējās vides iekārtošanu atbilstoši tam, kā cilvēks, kas tajā dzīvo, vēlas virzīt savu dzīvi, māca senā ķīnieši fen-šui mācība. Šī komplicētā zinātne plaši izplatījusies visā pasaulē, jo sniedz nenoliedzamus rezultātus, taču ikdienas lietošanai tā ir samērā sarežģīta. Fen-šui mācība balstās uz debespušu enerģiju un ar tām saistīto dabas stihiju izpratni. Debess puses visā pasaulē ir vienā virzienā, tādēļ šie principi darbojas visur vienādi. Tomēr katrai zemeslodes vietai ir savas raksturīgās īpatnības, kas to atšķir no citām zemēm un padara unikālu, piemērotu tieši tiem cilvēkiem, kas tur dzimuši un auguši. Latvijā valda tās pašas stihijas, kas Ķīnā, taču to daudzums apkārtnē ir atšķirīgs un tām ir arī savdabīgāki izpausmes veidi. Turpināt lasīt

Kas ir sistēmfenomenoloģija

Datums  

Šī ir mācība, virziens, metožu kopums, kas strādā ar cilvēka dzīves parādībām un elementiem (fenomeniem), tverot tās kopsakarībās ar cilvēku veidojošajām enerģētiskajām un informatīvajām sistēmām. Pamatā ir uzskats, ka cilvēks nav ‘vientuļa sala’, bet savas dzimtas un dvēseles loku dalībnieks. Tāpat kā ģenētiski mūsu ķermeņu veidolus nosaka gēni, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, talantus, emocijas un garīgos aicinājumus veido fenomeni, kas pieredzēti mūsu dzimtā un mantoti dvēseles karmiskajā pieredzē. Sistēmas fenomens šajā gadījumā ir kā tās dotais nospiedums, pēda mūsu enerģētskajā laukā.  Ja sistēma ir sakārtota, ja visi elementi tajā ir savās vietās, cilvēka dzīve rit viegli un pilnvērtīgi, tā ir adekvāta viņa personīgajām vēlmēm un aicinājumiem. Ja sistēmā ir kādi defekti, tie pieprasa no cilvēka pastiprinātu enerģijas atdevi uz šiem fenomeniem, kā rezultātā cieš cilvēka personīgā attīstība, attiecības ar līdzcilvēkiem, veselība, darbs un pašrealizācija. Turpināt lasīt

Sistēmiskie sakārtojumi

Datums  

Sistēmiskie sakartojumi ir mūsdienu psiholoģiskās un enerģētiskās prakses, kas atjauno dabisko mīlestības un enerģijas plūsmu cilvēka iekšējās un ārējās sistēmās – starp dzimtas locekļiem, paša iekšējām daļām, citu laiku un dzīvju aspektiem. Sociālās struktūrās – uzņēmumos un organizācijās sakārtojumi atjauno pozitīvas enerģijas plūsmu starp kompāniju un klientiem, vadību un darbiniekiem, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem un pieprasījumu, naudas plūsmu, izdevumiem un ienākumiem.

Turpināt lasīt

Mēness nozīme cilvēka dzīvē

Datums  

Mēness, tāpat kā Saule, pastāvīgi pāriet no vienas Zodiaka zīmes otrā. Ja Saule atrodas katrā Zodiaka zīmē mēnesi, tad Mēness pāriet no vienas zodiaka zīmes uz nākamo zīmi katras divas-trīs dienas.

No Mēness atrašanās noteiktā zodiaka zīmē ir ļoti atkarīga arī cilvēka garastāvokļa tendences, intereses un noslieces uz vienu vai otru dzīves sfēru vai darbību.

Turpināt lasīt

Mēness tranzīts pa zodiaka zīmēm

Datums  

Mēness tranzīts pāri Auna zodiaka zīmei

Šajās dienās parasti palielinās cilvēka fiziskā un psihiskā aktivitāte. Cilvēki paliek daudz impulsīvāki, uzņemas atbildību un iniciatīvu, viņos parādās tieksme būt līderiem, pieaug azarts. Tas ir spontānās darbības periods, kuram ir raksturīga tieksme nekavējoties realizēt visas cilvēka prātā ienākošās idejas un nodomus. Pirmajā vietā dominē personīgās intereses. Pieaug tieksme uzspiest citiem savu gribu, kas noved pie strīdiem un neapdomīgas uzvedības. Mēness Aunā bieži pastiprina vecāku jūtas, bet bērni paliek daudz kustīgāki, nepaklausīgāki un viņiem ir tieksme ignorēt jebkuras pavēles un aizliegumus. Viņos rodas interese par visu jauno un piesardzība paliek vājāka.

Turpināt lasīt

Melnais mēness – LILITA

Datums  

Astronomiski Melnais Mēness ir Mēness orbītas punkts – Mēness apogejs.

Mēness orbīta, rupjāk izsakoties, no sevis sastāda elipsi. Mēness elipses lielo asi (ass, pie kuras elipse ir visvairāk izstiepta) sauc par aspida līniju. Līnijas divus galējos aspida punktus sauc par perigeju un apogeju.

Turpināt lasīt

Mēness dienas un sapņi

Datums  

1 Mēness diena

Simboli: lukturis (lampa), gaisma, svētbildes lampiņa, trešā acs.

Sapņi – Nosapņotais sapnis realizējas ar lielu precizitāti pēc izsapņotā. Ja sapnis labs – tas ir uz prieku, ja slikts – nepievērsiet tam uzmanību, tas viegli aizies pats, ja vien nekoncentrēsieties uz šo sapni, bet viegli atlaidīsiet to no sevis. Sapņi nemēdz būt smagi.

Turpināt lasīt

Mēness – mūsu ēdiens un garšas

Datums  

No Jauna Mēness līdz Pilnam Mēnesim cepiet pīrāgus – šajā periodā raugs ir aktīvs un mīkla ceļas lieliski. Arī citi derīgie mikroorganismi „strādā” labi un veiksmīgi izdosies pagatavot skābpiena produktus, kvasu, mājas vīnu, alu. Vēl augošā Mēnesī vajag skābēt un sālīt dārzeņus un augļus (nelikt burkās glabāšanai). Kamēr Mēness aug, organismam visi produkti ir labi, var droši rīkot viesības. Īpaši labas dienas ballītēm ir 6., 7. un 13. Mēness diena. Tomēr tiem, kuriem ir kuņģa-zarnu trakta hroniskas saslimšanas, neskatoties uz šī perioda saudzējošām īpašībām, nevajag atkāpties no diētas. Liekā svara īpašniekiem arī labāk būtu ievērot atturību ēšanas paradumos, jo savādāk var „izaugt” kopā ar Mēnesi. bet tiem, kuri vēlas palielināt sava ķermeņa masu, ir jāķer moments – viss apēstais aizies labumā.

Turpināt lasīt