Back to Top
  • vārda un uzvārda izvēle, tā atbilstība cilvēkam
  • dotības, spējas un talanti
  • rakstura iezīmes, stiprās un vājās puses
  • piemērotākais darbs un profesija
  • attiecības ar citiem cilvēkiem, partnerattiecību raksturojums
  • laulības datuma izvēle
  • firmas nosaukuma izvēle
  • firmas reģistrācijas datuma izvēle
  • prognozes – esošās situācijas izvērtējums, dzīves ciklu raksturojums
  • Individuālā gada, mēneša un dienas prognoze