Back to Top

“SISTĒMISKO SAKĀRTOJUMU VADĪŠANA”

Sistēmfenomenoloģija.

Licenzēts 2-gadīgs kurss mācību centrā “Saskarsme”!

KURSĀ APGŪSIET pazīstamākos sistēmisko sakārtojumu virzienus – Dzimtas izvietojumu metodi pēc B.Helingera, holodinamiku, regresijas un šamanisma prakses, individuālos un strukturālos sakārtojumus – ar labu teorētisko bāzi un praktiskām nodarbībām.

ŠĪ IR JAUNA, AUGSTA LĪMEŅA DZIEDNIECĪBA, apvienojumā ar psihoterapijas un bioenerģētikas metodēm, balstīta garīgās zināšanās un mūsdienu ezotērikā. Kursa laikā apgūsiet psiholoģijas un sakārtojumu ezotērikas pamatus, ētiku un meditāciju.

Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek pasniegta sistēmfenomenoloģijas teorija!

KURSA PASNIEDZĒJI – Latvijā pastāvīgi strādājoši, pieredzējuši meistari un vieslektori.

SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI, jeb Sistēmfenomenoloģija ir enerģētiskas, intuitīvas metodes
ar saknēm senās garīgās mācībās un šamanisma praksēs, piemērotas mūsdienu cilvēka uztverei. Tās risina visdziļākos problēmu cēloņus mentāli garīgā plānā.
Šis ir arī ātrs un dziļš personības pilnveidošanas un garīgās attīstības ceļš!

 SISTĒMISKĀ IZPRATNE par procesiem cilvēkā un pasaulē labi papildina dažādas citas profesijas, tādēļ īpaši aicinām dziedniekus, astrologus, psihologus, pedagogus, mediķus, koučus un citus, kas strādā ar cilvēkiem - bagātināt savas prasmes.
Kā arī – jebkuru, kam interesē sevis pilnveidošana. Speciālas priekšzināšanas nav nepieciešamas – ir vajadzīgs atvērts prāts un vēlme mācīties ko jaunu!

KURSS NOTIKS 2 gadus, nodarbības 2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā, no 10.00 līdz 19.00, ar pusdienas pārtraukumu.  Pirmā nodarbība 10.septembrī.

Uz nodarbībām lūdzam ierasties maiņas apavos vai zeķītēs.

MĀCĪBU MAKSA:

1350,- eiro gadā (vai 9 mēneši pa 150,00 eiro), 'Saskarsmes' pamatkursu studentiem / absolventiem  140,- eiro mēnesī (gadā 1260,- e)

Vasarā - izbraukuma prakse dabā (atsevišķa samaksa, atkarībā no notikuma vietas un dalības dienu skaita)

Reizēm ir iespēja apmeklēt atsevišķas nodarbības. 1 pilna diena 75,- eiro, pus-diena 37,50 eiro.

PĒC ŠĪM MĀCĪBĀM, eksāmenā patstāvīgi veidojot savu sistēmisko sakārtojumu, iegūsiet “Sistēmisko sakārtojumu vadītāja – sistēmfenomenologa” kvalifikācijas diplomu, kas ļauj praktizēt papildus savai pamata praksei dažādās jomās.

KURSĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:
• Sistēmisko sakārtojumu uzbūve un vadīšana
• Sistēmfenomenoloģija un Sakārtojumu ezotērika
• Energoinformatīvais Lauks un tā lasīšana
• Psiholoģijas pamati (psihologi var neapmeklēt)
• Veselība un emocijas, simptomu izvietojumi
• B.Helingera dzimtas izvietojumu metode
• Organizāciju un strukturālie sakārtojumi
• Holodinamika, Šamanisms un sistēmiskās regresijas
• Sistēmiskais koučings un individuālais darbs
• Grupu vadīšana, konsultēšanas ētika un supervīzija

Mācības būs organizētas gan klātienē, gan onlain vidē. 

PIETEIKTIES:  Pieteikuma anketa

 

 

Priekšpusdiena 10.00 – 14.00, pusdienlaiks, pēcpusdiena 15.00 – 19.00. Ir iespēja nākt uz atsevišķām nodarbībām un / vai piedalīties praksēs kā aizvietotājam vai klientam.

14.janvāris

Visa diena -  “Sistēmisko sakārtojumu ētika”, teorija un prakse. Vada Indra Markova.

28.janvāris

Visa diena - “Sistēmas dinamikas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

11.februāris

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Personības attīstība, posmi un krīzes”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Ringolds Rancāns (1.daļa)

25.februāris

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Cilvēka dvēsele un globālās pārejas”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. – “Pārmantotās jūtas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

11.marts

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Lomas ģimenē. Attiecību modeļi. Vajadzības”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Aldis Jaunbrūns (1.daļa)

25.marts

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Dvēseles uzdevumi un funkcijas”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  “Primārās un sekundārās emocijas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

15.aprīlis

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Personības briedums, realizācija, seksualitāte”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Ringolds Rancāns (2.daļa)

29.aprīlis

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Karmisko saišu sakārtošana”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Dace Lamasa.

13.maijs

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Psihes aizsardzības un kompensācijas veidi”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Indra Markova.

27.maijs

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Dvēseles esības un procesu apzināšanās”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Dace Lamasa.

10.jūnijs

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Psihopatoloģiskie procesi un robežstāvokļi”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Aldis Jaunbrūns (2.daļa)

17.jūnijs

Visa diena – Dvēseles reinkarnācijas teorija un regresijas sakārtojumos. Marija Blūma-Kauliņa

Vairāk informāciju par sistēmiskajiem sakārtojumiem lasiet mūsu mājas lapas sadaļā RAKSTI:

Sistēmiskie sakārtojumi

Kas ir sistēmfenomenoloģija?

Pasniedzēji: