Back to Top

Astropsiholoģija

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Klātienes grupa –

10:00 – 17:20 120.00 є  
       

Katra mēneša trešā sestdiena un katra otrā mēneša trešā  sestdiena un pirmā svētdiena – neklātienes grupa

(1x un 2x mēnesī)

10:00 – 18:10

65.00 є

20.februāris

 

       
       

 

Alternatīvā medicīna – dziedniecība

Mācības 

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

       

Klātienes grupa

 

10:00 – 17:20 120.00 є  

Katra mēneša pirmā svētdiena un katra otrā mēneša pirmā un trešā  svētdiena – neklātienes grupa

(1x un 2x mēnesī)

10:00 – 18:10

65.00 є

07.februāris

 

       
       

 

Apvienotais mācību kurss:  Astro – dziedniecība

Ir iespējams mācīties apvienotā grupā, vienlaicīgi apgūstot divas programmas vienlaicīgi. Ekonomējiet laiku un naudu, bet tomēr rēķināties arī ar laiku, kurš jāiegulda, lai šīs programmas apgūtu.

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

       

Klātienes grupa ASTROLOĢIJA

Klātienes grupa DZIEDNIECĪBA

10:00 – 17:20 195.00 є  

Katra mēneša trešā sestdiena un katra otrā mēneša trešā  sestdiena un pirmā svētdiena – neklātienes grupa ASTROLOĢIJA

Katra mēneša pirmā svētdiena un katra otrā mēneša pirmā un trešā  svētdiena – neklātienes grupa DZIEDNIECĪBA

(Mācības notiek 3x mēnesī)

10:00 – 18:10

105.00 є

07., 20.februāris

 

       
       

Informācija: Pie iestāšanās dokumentu noformēšanas apmācāmais papildus maksā 30,00 є

 

Sistēmiskie sakārtojumi

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā   10.00 – 19.00   120.00 є   13.10.2019

‘Saskarsmes’ absolventiem un studentiem, kā arī Sistēmfenomenoloģijas biedrības dalībniekiem -10%, t.i. 108,00 eiro mēnesī.

 

 Ezotērika   /Kursi/

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Katra mēneša pirmā svētdiena (5h) 1h pārtraukums

Gada maksa ir 300є, kas tiek sadalīti uz 10 mēnešiem

             10.00 – 16.00

            30.00  є 

       

     06.septembris

 

 

 

Hamburgas skolas astroloģija (Urāniskā astroloģija)   /Kursi/

  Mācības Rīga

  Laiks

  Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Katra viena no sestdienām (1x mēnesī)  ar priekšzināšanām astroloģijā

Gada maksa ir 450є, kas tiek izdalīta uz 10 mēnešiem

 10.00 – 17.00

 

 45 є

 

26.septembris

31.10, 28.11, 26.12, 16.01, 06.02, 06.03, 10.04, 15.05, 06.06