Back to Top

Astropsiholoģija

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Klātienes grupa – otrdienas katru nedēļu

10:00 – 17:20 125.00 є 14.09.2021
       

Katra mēneša otrā sestdiena un katra otrā mēneša pirmā un otrā sestdiena – neklātienes grupa

(1x un 2x mēnesī)

10:00 – 18:10

70.00 є

11.09.2021

 

       
       

 

Alternatīvā medicīna – dziedniecība

Mācības 

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

       

Klātienes grupa – trešdienas katru nedēļu

 

10:00 – 17:20 125.00 є 15.09.2021

Katra mēneša pirmā svētdiena un katra otrā mēneša pirmā un trešā  svētdiena – neklātienes grupa

(1x un 2x mēnesī)

10:00 – 18:10

70.00 є

05.09.2021

 

       
       

 

Apvienotais mācību kurss:  Astro – dziedniecība

Ir iespējams mācīties apvienotā grupā, vienlaicīgi apgūstot divas programmas vienlaicīgi. Ekonomējiet laiku un naudu, bet tomēr rēķināties arī ar laiku, kurš jāiegulda, lai šīs programmas apgūtu.

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

       

Klātienes grupa ASTROLOĢIJA – katru otrdienu

Klātienes grupa DZIEDNIECĪBA – katru trešdienu

10:00 – 17:20 200.00 є

14.09.2021

15.09.2021

Katra mēneša otrā sestdiena un katra otrā mēneša pirmā un otrā sestdiena – neklātienes grupa ASTROLOĢIJA

Katra mēneša pirmā svētdiena un katra otrā mēneša pirmā un trešā  svētdiena – neklātienes grupa – neklātienes grupa DZIEDNIECĪBA

(Mācības notiek 3x mēnesī)

10:00 – 18:10

115.00 є

11.09.2021 05.09.2021

 

       
       

Informācija: Pie iestāšanās dokumentu noformēšanas apmācāmais papildus maksā 30,00 є

 

Sistēmiskie sakārtojumi

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā   10.00 – 19.00   120.00 є   12.10.2019

‘Saskarsmes’ absolventiem un studentiem, kā arī Sistēmfenomenoloģijas biedrības dalībniekiem -10%, t.i. 108,00 eiro mēnesī.

 

 Ezotērika   /Kursi/

Mācības

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Katra mēneša pirmā svētdiena (5h) 1h pārtraukums

Gada maksa ir 450є, kas tiek sadalīti uz 10 mēnešiem

             10.00 – 16.00

            45.00  є 

       

     Sākuma datums vēl    nav zināms

 

 

 

Hamburgas skolas astroloģija (Urāniskā astroloģija)   /Kursi/

  Mācības

  Laiks

  Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Katra mēneša trešajā sestdienā (1x mēnesī)  ar priekšzināšanām astroloģijā

Gada maksa ir 500є, kas tiek izdalīta uz 10 mēnešiem

 10.00 – 17.00

 

 50 є

 

26.septembris

31.10, 28.11, 12.12, 09.01, 13.02, 13.03, 23.04, 08.05, 19.06 

 

Taro kāršu mistērija  /Kursi iesācējiem/

  Mācības

  Laiks

  Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

1.Katra mēneša trešajā svētdienā (1x mēnesī)  klātienē

Kursa maksa ir 500є, kas tiek izdalīta uz 10 mēnešiem

2. Otrdienu vakaros  online 2x mēnesī

 10.00 – 17.00

 

18.00 – 21.00

 50 є

 

50 є

    sākums    19.septembris

16.10, 20.11, 18.12, 15.01, 19.02, 19.03, 23.04, 21.05, 18.06 

       sākums   12.oktobris