Back to Top

Astropsiholoģija

Mācības Rīga

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Klātienes grupa – katru otrdienu

10:00 – 17:20 120.00 є 08.septembris
       

Katra mēneša trešā sestdiena un katra otrā mēneša trešā un ceturtā sestdiena – neklātienes grupa

(1x un 2x mēnesī)

10:00 – 18:10

65.00 є

19.septembris

 

       
       

 

Alternatīvā medicīna – dziedniecība

Mācības  Rīga

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

       

Klātienes grupa – katru trešdienu

 

10:00 – 17:20 120.00 є 09.septembris

Katra mēneša pirmā svētdiena un katra otrā mēneša trešā vai ceturtā sestdiena – neklātienes grupa

(1x un 2x mēnesī)

10:00 – 18:10

65.00 є

06.septembris

 

       
       

 

Apvienotais mācību kurss:  Astro – dziedniecība

Ir iespējams mācīties apvienotā grupā, vienlaicīgi apgūstot divas programmas vienlaicīgi. Ekonomējiet laiku un naudu, bet tomēr rēķināties arī ar laiku, kurš jāiegulda, lai šīs programmas apgūtu.

Mācības Rīga

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

       

Klātienes grupa ASTROLOĢIJA

Klātienes grupa DZIEDNIECĪBA

10:00 – 17:20 195.00 є 08.,09.septembris

Katra mēneša trešā sestdiena un katra otrā mēneša trešā un ceturtā sestdiena – neklātienes grupa ASTROLOĢIJA

Katra mēneša pirmā svētdiena un katra otrā mēneša trešā vai ceturtā sestdiena – neklātienes grupa DZIEDNIECĪBA

(Mācības notiek 3x mēnesī)

10:00 – 18:10

105.00 є

06., 19.septembris

 

       
       

Informācija: Pie iestāšanās dokumentu noformēšanas apmācāmais papildus maksā 30,00 є

 

Sistēmiskie sakārtojumi

Mācības Rīga

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā   10.00 – 19.00   120.00 є   13.10.2019

‘Saskarsmes’ absolventiem un studentiem, kā arī Sistēmfenomenoloģijas biedrības dalībniekiem -10%, t.i. 108,00 eiro mēnesī.

 

 Ezotērika   /Kursi/

Mācības Rīga

Laiks

Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Katra mēneša pirmā svētdiena (5h) 1h pārtraukums

Gada maksa ir 300є, kas tiek sadalīti uz 10 mēnešiem

             10.00 – 16.00

            30.00  є 

       

     06.septembris

 

 

 

Hamburgas skolas astroloģija (Urāniskā astroloģija)   /Kursi/

  Mācības Rīga

  Laiks

  Maksa mēnesī

Mācību sākuma datums

Katra mēneša trešajā svētdienā (1x mēnesī)  ar priekšzināšanām astroloģijā

Gada maksa ir 450є, kas tiek izdalīta uz 10 mēnešiem

 10.00 – 17.00

 

 45 є

 

20.septembris