Back to Top

EZOTĒRIKAS  KURSS  (1 GADS)     2019./2020.mācību gads

Mācības notiek Rīgā

Interesentiem, kuri vēlas apgūt tikai ezotēriku, piedāvājam 1 gadu ezotērikas apmācību. Programmas apjoms ir 83 akadēmiskās stundas. Pabeidzot ezotērikas kursu, apmācāmais saņem izglītības centra diplomu.

Kopējais mācību ilgums 1 gads:
Mācības notiek katra mēneša otrajā svētdienā, sākot ar 15.09. no 10.00. – 16.00. (1 h pusdienas pārtraukums).

Mēneša maksa 45 eiro

Pasniedzēja Zanda Erbss

            Varbūt Tu esi piedzīvojis (-jusi) kaut mirkli satikšanos ar sevi. Un šis mirklis ko piedzīvoji, radīja Tevī interesi uzzināt par sevi dziļāk, atklāt sevī iekšējo klusumu, kurā vēlies ietiekties arvien vairāk un vairāk … Jo šajā klusumā Tu atklāji, ka vairs nav pretenzijas pret dzīvi, cilvēkiem, notikumiem. Nav dusmu, aizvainojumu un sasprindzinājuma. Ir tikai dziļš, dziļš piepildījums un prieks!

Tad varam kopā doties šajā ceļojumā, lai atklātu, kas traucē izjust iekšēju prieku, jo, kā jau Tev zināms, tas nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Šī sajūta Tev ir tik pazīstama, jo kā bērns ienāci pasaulē ar atvērtu sirdi un tad kaut kas notika ...

Ezotēriskās filozofijas un Apzināšanās kursam ir divi pamatmērķi:

 • Sniegt intelektuālas zināšanas un veidot izpratni par cilvēka un visuma savstarpējo mijiedarbību. Veidot izpratni par cilvēka iekšējās būtības ciešo saikni ar notikumiem ārpusē.
 • Atklāt sevis apzināšanās ceļu. Parādīt šķēršļus, kuri traucē cilvēkam satikties ar sevi. Atpazīt sevī dažādus uzslāņojumus – priekšstatus, dogmas, programmas, viedokļus, principus utt..

Tēmas:

 1. Jaunais Laikmets – Ūdensvīra Laikmets
 • Kā sagatavoties Jaunās Enerģijas uzņemšanai
 • Iespējamās aktualitātes katra cilvēka dzīvē tuvāko gadu laikā
 1. Cilvēks – varavīksne ( 7 ķermeņi)
 • Cilvēka septiņkārtīgā uzbūve
 1. Atkaliemiesošanās (Reinkarnācijas) likums
 • Atkaliemiesošanās likuma būtība
 • Atkaliemiesošanās likuma uzdevumi
 • Dzimšanas sarežģītais process
 • Trīs evolūcijas mācības
 • Iemiesošanās starplaiki
 1. Cēloņu un Seku (Karmas likums) – Lielā Kosmiskā taisnīguma īstenošana
 • Cēloņu un Seku likuma uzdevumi
 • Trīs enerģiju veidi, kuri iedarbina Cēloņu un Seku likumu
 • Cēloņu un Seku likumu trīs daļas
 • Piedošana un karmisko mezglu atraisīšana
 • Kā iziet no karmas apļa
 • Vēlme un griba – viena spēka divi poli
 1. Vīrišķās un Sievišķās sākotnes ezotēriskā koncepcija
 • Evolūcijas process pretmetos
 • Sievišķās un vīrišķās enerģijas kvalitātes
 • Nokļūšana pie vienotā
 • Iekšējā un ārējā sieviete un vīrietis
 • Attiecības ar sevi
 1. Laulība un mīlestība
 • Laulības kustīgums cauri gadsimtiem
 • Partneru attiecību veidošana, atbilstoši 7 ķermeņiem
 • Bērnu radīšana
 • Atturēšanās un askētisms
 1. Lūgšana – Mūžības apzināšanās
 • Kas ir lūgšana
 • Lūgšanas atšķirīgā pieredze
 • Prāts un lūgšana
 • Vai lūgšanai nepieciešami rituāli?
 • Lūgšana un spontanitāte
 • Lūgšanas dziedinošā iedarbība
 • Klusuma nepieciešamība
 • Tēvreize – centrālā lūgšana kristietībā
 1. Cilvēks un ciešanas
 • Ciešanu caurstrāvojums
 • Ciešanas kā pretmets priekam
 • Ciešanu veidi
 • Kad radās ciešanas?
 • Kā veidojas ciešanas?
 • Ciešanu mērķis
 • Sāpju nozīme
 • Ciešanu transformēšana prieka enerģijā
 1. Pirmsākuma enerģija jeb Dzīvības enerģija
 • Dzīvības enerģijas īpašības
 • Dzīvības enerģija un cilvēka ķermeņi
 • Dzīvības enerģija un cilvēka veselība
 • Dzīvības enerģijas plūsmas pastiprināšana
 • Kas traucē Dzīvības enerģijas plūsmai
 1. Sevis atmodināšana
 • Nevainība katrā cilvēkā
 • Determinēšana
 • Dvēseles svētceļojums
 1. Mīlestības plūsmas atklāšana sevī
 • Evolūcijas kāpnes caur 7 enerģētiskajiem centriem
 1. Prāts, emocijas, ķermenis
 • Emocijas un iekšējais bērns
 • Jūtas, intuīcija, viedums
 • Attiecības un sadarbība ar emocijām
 • Emocionālais sāpju ķermenis
 • Bailes, vainas apziņa, depresijas, aizvainojums
 1. Vai ir dzīve pēc piedzimšanas un dzīve pēc nāves?
 • Nāves sejas
 • Nepabeigtā nāve
 • Savu baiļu izpratne
 • Ieiešana sāpēs
 • Bardo (Lielā pāreja)
 • Fiziskie un psihiskie stāvokļi nāves brīdī

Mācību maksa un laiki:  http://saskarsmecentrs.lv/macibu-programmas/macibu-maksa/

Pasniedzēji: