Back to Top

Dziedināšanas pirmais uzdevums ir vērsts uz pašu cilvēku un sevis atveseļošanu visos plānos: fiziskajā, emocionālajā un garīgajā. Jūsu talants tikai gaida, kad Jūs to atklāsiet. Lēmums par to, kas Jūs esat, noteiks to, ko Jūs sasniegsiet. Kāds tad ir Jūsu potenciāls? Vai Jums dažkārt nešķiet, ka dzīve aiziet tukšgaitā? Kas Jūs esat patiesībā? Kur ir JŪSU talants?

Apziņai ir tikai 5% no kopējā potenciāla, taču radošums, intuīcija, instinkti, ieradumi un emocijas ir zemapziņas pārziņā, kas mums tiešā veidā nav pieejama. Lielākā daļa neprot apzināti piekļūt šim potenciālam, tāpēc, ja vēlies mainīt savu dzīvi, nepieciešams iedarboties uz zemapziņas automātiskajām programmām. Cilvēkam ir jāsaprot, ka spēks sevi dziedināt slēpjas viņā pašā, bet, lai to varētu darīt, ir jāmaina zemapziņas programmas, automātiskos ieradumus, sajūtas un jāatver savs radošums.

Mācību norise un ilgums:

Programmas kopējais ilgums ir divi gadi, tās ir 320h + 30h jebkuros citos Saskarsmes kursos pēc izvēles, kopā 350 stundas, kas tiek pielīdzinātas 350 kredītpunktiem. Anatomijas un fizioloģijas lekcijas notiks paralēli, un kam ir medicīnas izglītība, šajās lekcijās nav jāpiedalās. Šo lekciju vietā var izvēlēties citus kursus 30h garumā.

Programma ir sadalīta pa tēmām. Katra tēma tiks reklamēta arī atsevišķi, tā kā jebkurš interesents var mācīties arī atsevišķu sev interesējošu tēmu. Informācija par mācībām ir pieejama nodarbību kalendārā. Lai iegūtu dziednieka diplomu, ir jābūt apgūtai visai programmai, tai skaitā jābūt zināšanām anatomijā.

Dziednieku kursa tēmas:

Dziedniecības pamati                    24h

Anatomija un fizioloģija               30h

Mācība par meridiāniem             40h

Mācība par čakrām                       24h

Bioenerģētika                                 24h

Biolokācija                                      12h

Dzimtas enerģētika                      16h

Psihosomātika                               16h

Augu dziedinošais spēks             24h

Aromterapija                                 16h

Su-džok                                          24h

Grafiskā dziedniecība                 16h

Ajurveda - veselības, uztura un dzīvesveida harmonija    28h

Dziedinošās kustības                              16h

Psihodēlisko sēņu un augu maģija       4h

Ķermeņa atjaunošana elpojot               12h

Eņģeļi                                                         16h

Darbs ar stresu, kā to novērst               8h

KOPĀ                                             350 h  (350 kredītpunkti)

 

Tā kā Mācību centrā Saskarsme notiek daudz un dažādi kursi pa Dziedniecības tēmu, tos visus var apmeklēt un krāt kredītpunktus, ja vēlēsieties iegūt skolas diplomu.

Lai varētu iegūt skolas diplomu, rakstīt un aizstāvēt diplomdarbu, vispirms ir jāiegūst 350 kredītpunkti (tātad jānoklausās 350h). Pēc diplomdarba aizstāvēšanas tiek saņemts mācību centra "Saskarsme"  kvalifikācijas diploms.

Dziedniecības programmas sadalīšana pa tēmām ļaus ikvienam saskaņot izvēli ar saviem resursiem. Šeit katrs mācās vispirms priekš sevis. Un ikviena tēma ir svarīga mūsu veselībai, tomēr, iespējams, ka kāds jau citā skolā ir konkrēto tēmu apguvis un nav vajadzība to darīt vēlreiz. Kā arī ne visiem ir nepieciešams diploms, bet var būt arī apliecība par noteikta kursa noklausīšanos.

2  GADĪGĀ  SKOLAS  PROGRAMMA KURSI
Psihosomātika Ezotērika
Dziedniecības pamati Fiziognomija (krievu valodā)
Mācība par 7 enerģētiskajiem centriem čakrām Dabas spēki
Mācība par Meridiāniem Psiholoģija un ētika
Su - džok metode Dzimtas sistēmas spēks
Biolokācija Masāžas pamati
Bioenerģētika Darbs ar atkarībām
Ķermeņa atjaunošana elpojot Medicīnas astroloģija, bioritmi
Aromterapija Psihes robežstāvokļi un pataloģijas
Anatomija un fizioloģija Sensorika un intuitīvā uztvere
Ajurveda - dzīvesveida, veselības un uztura harmonija Dziedināšana ar akmeņiem
Grafiskā dziedniecība Rūnas
Augu dziedinošais spēks Sistēmisko sakārtojumu pamati
Psihodēlisko sēņu un augu maģija Vārdošana un programmēšana
Dziedinošās kustības Rīkstniecība
Dzimtas enerģētika Numeroloģija dziedniekiem
Darbs ar stresu Jogas nodarbības
Eņģeļi
Mācības notiek Rīgā:
  • Mācību kurss 2 gadi, 350 stundas.

Ir iespēja apmeklēt arī atsevišķus mācību priekšmetus vai konkrētu mācību bloku. Informācija par mācībām ir pieejama nodarbību kalendārā.

Pabeidzot mācības, tiek saņemts Mācību centra "Saskarsme"  kvalifikācijas diploms.

PASNIEDZĒJI
Igors Tupickis Fiziognomija
Zanda Erbss Ezotēriskā filozofija
Juris Bušs Augu dziedinošais spēks
Maija Kadiķe Eņģeļu dziedniecība
Dace Laksberga Bioenerģētika
Aigars Mozulis Ķermeņa atjaunošana elpojot
Aigars Mozulis Elementārā pirtniecība
Ramona Pole Dziedinošās kustības
Andrejs Strods Rīkstniecība
Izabella Reut Fraktāļu zīmēšana
Izabella Reut Iekšējās balss attīstība
Marija Sils Sistēmiskā dziedniecība
Marija Sils Dabas spēki
Marika Marika Akmeņi dziedniecībā
Sandra Sandra Rūnas
Marija Sils Dziedniecības pamati
Sentis Cīlītis Su – džok
Iveta Kursiša Aromterapija
Dace Laksberga Mācība par meridiāniem
Dace Laksberga Mācība par 7 enerģētiskajiem centriem čakrām
Dace Laksberga Biolokācija
Marika Zelča Čerāne Anatomija un fizioloģija
Jautrīte Puisīte Psiholoģija
Marika Zelča Čerāne Psihosomātika
Marija Sils Grafiskā dziedniecība
Ramona Pole Darbs ar stresu
Dace Laksberga Ajurveda - dzīvesveida, veselības un uztura harmonija
Dace Laksberga Vēdiskā ezoterika

Pasniedzēji: