Dziedniecība ir cilvēka veseluma atjaunošanas un uzturēšanas veids, kas izmanto dažādas dabiskās enerģijas – gan cilvēka, gan kosmisko stihiju, gan dabas enerģijas.

Vēsturiski dziedniecība ir tradicionālā medicīna, jo senajiem cilvēkiem izdzīvošanas pamatā vajadzēja fizisko spēku un psiholoģisko noturību smagajos dzīves apstākļos. Zinātnes mūsdienu izpratnē vēl nebija, tāpēc cilvēki iemācījās lietot to, kas tiem bija pieejams, – dabas veltes, acīm neredzamo garu spēkus un cits cita psihisko enerģiju.

Vēsturiski dziedniecība ir tradicionālā medicīna, cilvēki iemācījās sadarboties ar lielajām dabas stihijām  ar neredzamo pasauli, pieņemt palīdzību no senču veļiem, no mežu un māju gariem.

Pieteikties:   Pieteikuma anketa

Pieteikumu var rakstīt uz 2 gadīgo dziednieku kursu, sākums 11.09.22

Pieteikumu var aizpildīt konkrētam mācību blokam “Dziedniecības pamati” .

 • Sākas 11.09.2022, beidzas 27.11.2022
 • Mācības notiek 2 x mēnesī svētdienās (grafiks būs pieejams mācību kalendārā) no 10.00 līdz 14.00 
 • Mācību ilgums Dziedniecības skolai 2 gadi – 374 mācību stundas  (viss kurss)
 • Mācību ilgums Dziedniecības pamati (kā atsevišķs bloks) 24h
 • Mācību datumi: 11.09; 25.09; 09.10; 23.10; 13.11; 27.11 
 • Maksa par nodarbību 40.00 eur  
 • Kopā par visu kursu  240.00 eur
 • Tiem, kas izvēlējušies Dziedniecības 2 gadu kursu, mēneša maksa ir 120 eur, kopā mēnesī 16h
 • Pēc kursa noklausīšanās tiek saņemta Mācību centra Saskarsme Apliecība
 • Apmācības ir paredzētas klātienē, bet notiks saskaņā ar valstī noteiktajiem likumiem (ja būs nepieciešams, tad notiks online Zoom platformā)
 • Kursu vada Marija Sils – dabas dziedniecības un sistēmisko sakārtojumu meistare, cilvēku un augu enerģētikas speciāliste, cilvēks ar šamaņa būtību.

Kam  Dziedniecības kurss ir piemērots:

 • tiem, kuri vēlas apgūt dziedniecību, lai dzīvotu veselīgu dzīvesveidu
 • kuri vēlas organisma līdzsvaru, veselumu
 • kuri vēlas izzināt sevi
 • kuriem ir motivācija un apņemšanās
 • kuri vēlas dzīvot saskaņā ar dabas ritmiem
 • kuri vēlas mācīties strādāt ar savām enerģijām
 • kuri vēlas sajust un izzināt smalkā plāna enerģijas
 • kuri vēlas atbrīvoties no stresa
 • kuri vēlas palīdzēt citiem
 • kuri jau sen to ir vēlējušies, bet līdz šim nav bijis īstais laiks uzsākt

Dziedniecības programmas kopējais ilgums ir divi gadi, tās ir 374 stundas, kas tiek pielīdzinātas 374 kredītpunktiem. Anatomijas un fizioloģijas lekcijas notiks paralēli, un kam ir medicīnas izglītība, šajās lekcijās nav jāpiedalās. Šo lekciju vietā var izvēlēties citus kursus 70h garumā, lai iegūtu 70 kredītpunktus.

Programma ir sadalīta pa tēmām. Katra tēma tiks reklamēta arī atsevišķi, tā kā jebkurš interesents var mācīties arī atsevišķu sev interesējošu tēmu. Informācija par mācībām ir pieejama nodarbību kalendārā. Lai iegūtu dziednieka diplomu, ir jābūt apgūtai visai programmai, tai skaitā jābūt zināšanām anatomijā.

Par katru atsevišķi apgūtu tēmu varēs iegūt apliecību.

11.09.2022 Alternatīvā medicīna – dziedniecība / Dziedniecības skola
11.09.2022 BIOENERĢĒTIKA / Dziedniecības skola