Numeroloģijas kurss  “Ciparu mistērijas –  savstarpējo attiecību analīze/izzināšana numeroloģijā”

Ar 2021. gada 30. janvāri piedāvājam apgūt praktisko numeroloģiju partnerattiecību (sinastriju) labākai izprašanai un labu attiecību izveidošanai ilgtermiņā, kā arī savu unikālo īpašību apzināšanai un prasmīgai pielietošanai sadzīvē.

Pieteikties:    Pieteikuma anketa

Kursa programma :

 • Indivīda psiholoģiskais raksturojums, unikālās rakstura iezīmes;
 • Dažādas numeroloģijas metodes savstarpējo attiecību (sinastriju) analīzei un izzināšanai;
 • Partnerattiecību/savienības mērķa apzināšanās;
 • Partnerattiecību/savienības šķēršļu/domstarpību izzināšana;
 • Katra partnera ieguldījums/uzdevums konkrētās kopējās partnerattiecībās;
 • Partneru enerģētiskā potenciāla dažādos dzīves periodos salīdzināšanas metodes.

 • Kursi notiek 1 x mēnesī ceturtajā svētdienā no 11.00 līdz 15.30 
 • Mācību ilgums 4 mēneši – 16 mācību stundas  (viss kurss)
 • Nodarbības mācību maksa 45.00 eur  
 • Kopā par visu kursu  180.00 eur
 • Priekšzināšanas numeroloģijā nav nepieciešamas
 • Pēc kursa noklausīšanās tiek saņemta Mācību centra Saskarsme Apliecība
 • Kursi paredzēti online Zoom platformā
 • Kursu vada Dace Laksberga–  numeroloģe, ezotēriķe, skolas “Sievietes dzīvesziņa” vadītāja
 • Nodarbību datumi– 30.01.; 27.02.; 27.03; 24.04. 

Pārpilnības Alķīmijā mācība par skaitļiem ieņem īpašu vietu. Senie gudrajie zināja katra skaitļa noslēpumu, viņi to redzēja, apzinājās un prata pielietot. Precīzi aprēķini palīdz noteikt dzīves ceļā gaidāmos šķēršļus un veidus, kā tos pārvarēt, saskatīt savas iekšējās vajadzības, apgūt bioenerģētiskās matricas kodēšanu un veiksmīgi, laimīgi nodzīvota mūža algoritmu. Numeroloģija sniedz izpratni par daudzām lietām – kā izvēlēties īsto brīdi darba sākšanai, kā izveidot harmoniskas savstarpējās attiecības, apzināt savus uzdevumus matricas algoritma ietvaros, iespējamo slimību palaišanas vai apturēšanas mehānismus. Kā arī – darbošanās ar numeroloģiju palīdz attīstīt intuīciju, izprast debess spīdekļu ietekmi uz cilvēka apziņu un uzvedību.

09.02.22 *ONLINE* Sistēmisko sakārtojumu pamati *6 vebināri*
04.01.2022 *ONLINE* RŪNAS kā sena orākula forma // kursi 2022.māc.g.