Sistēmiskie sakārtojumi, Grafiskā dziedniecība, Dabas dziedniecība

Tel.: 29393605

marijabk@inbox.lv

www.zemesvejs.mozello.lv/


  • Dabas spēki
  • Grafiskā dziedniecība
  • Sistēmiskā dziedniecība Helingera metode

Esmu dabas dziedniecības, sistēmisko sakārtojumu, cilvēku un augu enerģētikas speciāliste. Mana darba joma ir augu un cilvēku smalkās pasaules spēku kārtošana. Jau kopš bērnības brīvi komunicēju ar augiem un akmeņiem, kā arī ceļoju  iepriekšējās dzīvēs un citos dvēseles plānos. Esmu šamanis kopš dzimšanas, man tuvas šim pasaules skatījumam atbilstošās prakses. Ikdienā gatavoju zāļu tējas no savā apkārtnē augošajiem un dārzā ieaudzētajiem augiem. Man tuvas zemes enerģijas, tādēļ nodarbojos arī ar rīkstniecību jeb biolokāciju. Savā darbā ar cilvēkiem izmantoju bioenerģētiku, elpošanas tehnikas, mākslas un smilšu terapiju, dabas stihiju spēkus. Praktizēju iekšējos ceļojumus iepriekšējās inkarnācijās un kontaktus ar dažādu energoinformatīvo lauku būtnēm, kā arī dvēseles daļu sakārtošanas metodes. 

Mana izglītība – kādreiz biju diplomēta grafiķe un daiļdārzniece. Mani galvenie skolotāji – prof. Sergejs Strekalovs (St.Pētrburga) – elpošanas tehnikas un tanspersonālās psiholoģijas semināri par dažādām tēmām; Lucija Sanaja (Lietuva) – šamanisma prakses un sistēmiskie uzstādījumi; Gunta Jākobsone (Latvija) – sistēmfenomenoloģiskā konsultēšana pēc B.Hellingera metodes. 2005.gadā pēc mācībām centrā “Akvilona” ieguvu VdzL sertifikātu dziednieka darbam; 2016.gadā, beidzot “Dvēseles studiju”, ieguvu Sistēmisko risinājumu asociācijas sertifikātu Nr. SRA 007 sistēmisko risinājumu konsultanta darbam. Tomēr mani galvenie skolotāji, kā jau šamanim, ir Gara pasaulē un tiek satikti iekšējos ceļojumos.

Mācību centrā “Saskarsme”, pasniedzu Dabas dziedniecību, Grafisko dziedniecību un Sistēmisko dziedniecību, kā arī esmu Sistemisko sakārtojumu vadītāju kursa kuratore. Darbojos arī Sistēmfenomenoloģijas biedrībā un privātpraksē. Konsultēju individuāli un vadu sistēmisko sakārtojumu grupu uzstādījumus – enerģētiskas prakses, kas kārto ar cilvēku saistīto sistēmu laukus.

Sistēmiskie sakārtojumi: http://www.sakartojumi.lv/

Igors Tupickis
Juris Bušs