10 mēnešu kurss

Ja vēlies apgūt vēdisko un ezoterisko zināšanu kopumu, piedāvājam 10 mēnešu kursu! Zināšanas, kuras reāli palīdz vieglāk un harmoniskāk izprast sevi, dzīves notikumus un likumsakarības, veidot harmoniskas ģimenes attiecības, justies, kā vajadzīgam un mīlētam cilvēkam šajā laikā un vietā!
Katrā nodarbībā atvērsimies Meditācijai.

Vēdisko ezoterisko zinību kursa mērķis:
Sniegt intelektuālas un praktiskas zināšanas par cilvēka mijiedarbību ar planētas redzamo un neredzamo daļu. Veidot izpratni par cilvēka iekšējās būtības ciešo saikni ar notikumiem ārpusē. Palīdzēt iepazīt un izzināt sevi, kā Visuma daļu vienotā veselumā. Atpazīt, ieraudzīt, pieņemt un transformēt traucējošos faktorus (dogmas, aizspriedumus, traumas un maskas, ilūzijas) sevī un dzīvē kopumā.
Lai top Gaisma,
Un Gaisma ir tur, kur ES ESMU.
ES ESMU TAS KAS ES ESMU!
Un kamēr ES ESMU pasaulē,
ES ESMU Gaisma pasaulei.

Pieteikties:   Pieteikuma anketa

  • Kursi notiek 1 x mēnesī no 11.00 līdz 17.00,  1 h pusdienas pārtraukums.(sestdienās)
  • Mācību ilgums 10 mēneši – 50 mācību stundas  (viss kurss)
  • Nodarbības mācību maksa 60 eur
  • Kopā par visu kursu  600  eur
  • Pēc kursa noklausīšanās tiek saņemta Mācību centra Saskarsme Apliecība
  • Kursi paredzēti online
  • Kursu vada Dace Laksberga–  numeroloģe, ezotēriķe, skolas “Sievietes dzīvesziņa” vadītāja
  • Nodarbību datumi –30.09.23; 28.10.23; 25.11.23; 16.12.23; 28.01.24; 25.02.24; 24.03.24; 27.04.24; 25.05.24; 15.06.24

Tēmas:

1. Kas ir cilvēks?
 Cilvēka smalkā uzbūve/konstitūcija
 Ķermeņa filozofija
 Saslimšanu psiholoģiskie cēloņi
 Trīs galvenie pilnīgas veselības likumi
 Praktiskais darbs
2. Kā enerģētiski un fiziski sadarboties ar laikmeta, kurā dzīvojam, enerģijām
 Viss ir enerģija..
 Praktiskais darbs
3. Reinkarnācijas likums
 Apgūstamie uzdevumi zemes matricā

 Septiņi dvēseles vecuma cikli
 Dvēseļu vienošanās un līgumi
 Indivīda loma, kā eksistences pamatlīdzeklis pieredzes apgūšanai reinkarnāciju ciklā
 Atbalsta grupas iemiesojumā uz zemes
 Praktiskais darbs
4. Cēloņu un seku (Karmas) likums
 Likuma darbības izpratne
 Cilvēka karmiskās noslieces
 Septiņi no Stariem atvasinātie karmas cēloņi
 Disharmonijas un slimības septiņi Staru cēloņi
 Karmiskie atribūti – astroloģiskais imprints, numeroloģija, DNS, cilvēka šūnas
 Kā iziet no pārdzimšanu apļa?

5. Vīrietis un Sieviete – dievišķo enerģiju sadarbība
 Vīrietis un sieviete vediskajā pasaulsskatā
 Vīrietis un sieviete cauri laikmetiem
 Caur Jan un In pie vienotā – dievišķā
 Meditācija
6. Ģimenes nektaroloģija
 Kāpēc vajadzīga laulība?
 Ego sadursmes likums
 Neizteiktās cerības
 Uztura psiholoģija
 Rūpju psiholoģija
 Kā saglabāt mīlestību
 Ģimenes izveidošana
 Pašaktualizācijas psiholoģija
 Mīlestības psihonumeroloģija
 Indes un nektāra attiecības savstarpējās attiecībās
 Kāpēc vajadzīga Sievietes lūgšana par ģimeni..
 Praktiskais darbs
7. Lūgšana un meditācija
 Nozīme un veidi
 Lūgšanu nozīme gaismas ķermeņa izveidē
 Mantras
 Violetās liesmas izmantošana
 Mahatmas enerģija
 Praktiskais darbs
8. Kas traucē cilvēkam būt laimīgam?
 Ciešanas (to veidi un vajadzība)

 Ilūzijas (to veidi un vajadzība)
 Enerģiju transformācijas iespējas
 Praktiskais darbs

9. Brīvās gribas likums
 Apziņas ceļš
 Ciešanu ceļš
10. Mīlestības enerģijas plūsmas piedzīvošana
 Kas ir mīlestība..
 Meditācija
11. Materiālā dzīve un garīgums (vai atdalāmi?)
 Garīgais cilvēks
 Garīgā attīstība
 Māceklības ceļš
12. Iesvētīšana (iniciācija)
 Iesvētīšanas būtība
 Sagatavošanās iesvētīšanai
 Iesvētītais
 Iesvētīšanu ceļš
13. Atjaunošanās procesa būtība
 Nāves daba
 Bailes no nāves
 Nāves mērķi
 Nomiršanas māksla
 Atjaunošanās akts
 Notikumu secība mirstot
 Kas jāzin palicējiem..

01.10.2023 URĀNISKĀ ASTROLOĢIJA (Hamburgas Skola) Krievu val. 2023./2025.māc.g.
26.09.23 Meistarklase *SIRDSTELPAS MINERĀLI*